Kasy Fiskalne S.C. Poznań

www.kasy-poznan.pl  www.kasypoznan.pl                                                  

fiskalne@kasy-poznan.pl                                     

 

Kasy Fiskalne S.C.

ul. Jawornicka 48A                                               KASY FISKALNE POZNAŃ, KASY ONLINE POZNAŃ

60-161 Poznań

                                                                                            OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Kontakt telefoniczny:

tel. 608186396                                                          

tel. 604635020                                       SERWIS W POZNANIU I ŚRODZIE WLKP.                    

                                                                           NASZA LOKALIZACJA (MAPA)

 

                                                  SPRZEDAJEMY I SERWISUJEMY KASY OD 1997 ROKU

 

                                                       Kasy ONLINE już od 1199 zł netto
 
 
                                             szczegółowe informacje na temat urządzeń online
                                            tel. 608186396 oraz 60463502
 

Kasy Fiskalne S.C. informuje, że na swoich stronach www nie stosuje plików cookies 

 
DATECS WP-50 min 15 

                                  

                    Emar – profesjonalne urządzenia fiskalne                  Znalezione obrazy dla zapytania datecs                      Posnet                                                  

                       

                      

                             

 

     Podatnikom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie na kasach online przysługuje

refundacja w wysokości 90% wartości netto kasy (kas), jednak nie więcej niż 700zł za

każdą kasę. Nasi Klienci otrzymują komplet zgłoszeń pozwalających na skorzystanie

z refundacji.

 

                       

                         Witamy na stronie Kasy Fiskalne S.C.  Nasza spółka działa na rynku fiskalnym od 1997 roku.

 Prowadzimy sprzedaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

-kas i drukarek fiskalnych  - ceny kas już od 1199 zł netto

-zestawów komputerowych i laptopów

-wag

-skanerów

-materiałów eksploatacyjnych.

 

Zapewniamy oprogramowanie urządzeń i fachowe szkolenie.

W naszej ofercie znajdują się urządzenia sprawdzonych i renomowanych producentów,

gwarantujące długotrwałą, niezawodną pracę.

 

Oferujemy również:

-oprogramowanie Small Business firmy Symplex (http://www.symplex.com.pl/) współpracujące

 z kasami i drukarkami fiskalnymi oraz pozwalające na kompleksowe prowadzenie firmy

-oprogramowanie dla gastronomi Symplex

-wdrożenie oprogramowania połączone ze szkoleniem.

 

Z wybranymi modelami oferowanych przez nas kas i drukarek fiskalnych można się zapoznać

korzystając z menu po lewej stronie.

Pełny wykaz naszej oferty z opisami technicznymi oraz z sugerowanymi cenami,

od których udzielamy upustów można znaleźć na stronach producentów i importerów,

gdzie zostaniecie Państwo przekierowani po wybraniu opcji DANE TECHNICZNE.

 

Większość podanych cen stanowi podstawę do negocjacji i uzyskania korzystnych upustów.

Ze względu na przepisy dotyczące serwisowania kas i w trosce o zabezpieczenie interesów Klienta

nasza oferta skierowana jest wyłącznie do  Nabywców, którzy będą użytkować kasę w Poznaniu

i okolicach (50km).

Do ceny zakupu urządzenia proszę doliczyć koszt oprogramowania i ufiskalnienia, który z reguły zamyka

się w kwocie 1zł do 50zł netto.

 

 

 

Wykaz działalności objętych obligatoryjnym ewidencjonowaniem na kasach

rejestrujących począwszy od pierwszej prowadzonej sprzedaży na rzecz osób

fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

 

 

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych

(PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU

30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych

elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten

(PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU

ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od

podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako

dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz

napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu

przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach

samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach

samolotów;

 

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2519

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15

i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania

i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych

przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na

dyskoteki, sale taneczne.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–l, będącej dostawą

towarów, o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia.

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

1) zgodnie z warunkami określonymi w poz. 34 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8

ust. 2a ustawy;

2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f–h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37

załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,

lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;

3) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, zgodnie z warunkami określonymi w poz. 48 załącznika do rozporządzenia;

4) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. i, na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 44 załącznika do

rozporządzenia.

 

 

 

 ..

 

 

                     POLECANE PROGRAMY